Informatie over Familieparken.be

Familieparken.be is een merk van Holidayline.be. De website van Familieparken.be bevat verwijzingen naar websites van familieparkaanbieders in binnen- en buitenland. Wanneer u op een van deze verwijzingen klikt, verlaat u dus de website van Familieparken.be. De aankoop gebeurt direct bij de aanbieder en heeft dus altijd plaats buiten de site van Familieparken.be.

De navolgende productcategorieën worden o.a. aangeboden op Familieparken.be: Bungalowparken, Vakantiehuizen, Campings, Pretparken, ....

Opgelet, doordat Familieparken.be met meerdere familieparkaanbieders werkt kan er een prijsverschil zitten tussen de aangeboden bungalowparken, vakantiehuizen, campings en pretparken.
Familieparken.be raadt u ook aan om de privacyverklaringen van de bezochte websites zorgvuldig te lezen voordat persoonlijke informatie aan deze websites wordt verstrekt. We verwijzen u hierbij ook naar de disclaimer en de privacy statement van Familieparken.be.

Disclaimer

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desondanks kan informatie ontbreken of informatie onjuist of onvolledig zijn. Familieparken.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen. De, via hyperlinks, op de website van Familieparken.be verstrekte informatie wordt door adverteerders ter beschikking gesteld. Familieparken.be heeft geen invloed op en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de aan deze hyperlinks verbonden websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor de aanbiedingen van adverteerders. Familieparken.be treedt niet op als intermediair of vertegenwoordiger van deze adverteerders. De vermelde hyperlinks worden op de website van Familieparken.be uitsluitend als verwijzing aangeboden. Familieparken.be is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mogelijke schade, van welke aard dan ook, van de eindgebruiker die ontstaat als gevolg van het gebruik van de diensten en/of producten die door de adverteerders op de website van Familieparken.be worden aangeboden. Familieparken.be is voorts op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van de op de adverteerder rustende verplichtingen op basis van de door de adverteerder met de eindgebruiker gesloten overeenkomst. Tussen Familieparken.be en eindgebruiker komt er geen overeenkomst tot stand.

Privacyverklaring

I. Algemeen

Familieparken.be respecteert de privacy van bezoekers op haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door deze bezoekers aan Familieparken.be wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Familieparken.be verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is, dit vanwege wettelijke bepalingen van Familieparken.be wordt verlangd of u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde.

Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn, volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens.

Tickets.be slaat in principe geen gegevens van bezoekers op in een klantenbestand. Mochten er toch gegevens opgeslagen moeten worden, kunnen bezoekers hun persoonlijke gegevens op elk moment inzien en rechtzetting vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. U kan ons contacteren via het contactfirmulier.

Indien derden toch beslag weten te leggen op persoonsgegevens van bezoekers, is Familieparken.be daarvoor nimmer aansprakelijk.

II. Bezoekersregistratie & "cookies"


De website van Familieparken.be maakt geen gebruik van cookies. De websites van de originele aanbieders kunnen wel gebruik maken van cookies, kleine stukjes informatie die tijdelijk op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard. U kan er echter voor kiezen deze cookies niet te accepteren door de gebruikte internet software dienovereenkomstig in te stellen. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website.

Tijdens uw bezoek aan de website Familieparken.be wordt er informatie verzameld in log-files. Familieparken.be gebruikt deze informatie enkel voor interne doeleinden om op deze manier de kwaliteit van de website te verhogen. De verwerking van deze gegevens gebeurt volledig anoniem.

III. Links naar andere websites


De website van Familieparken.be bevat verwijzingen naar andere websites die geen eigendom zijn van Holidayline bvba, of niet beheerd worden door Familieparken.be. De bezoeker dient zich te realiseren dat indien hij of zij op een van deze verwijzingen klikt, de website van Familieparken.be wordt verlaten. Familieparken.be raadt de bezoeker aan ook de privacyverklaringen van deze websites zorgvuldig te lezen voordat persoonlijke informatie aan deze websites wordt verstrekt. Familieparken.be is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites, noch voor de inhoud van deze websites.


© Copyright Familieparken.be, , All rights reserved. Cloud hosting by [[[ missing text 469]]]


Even geduld aub!